Zaradi razglašene epidemije koronavirusa smo v podjetju Komunala d.o.o. Sevnica na osnovi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v RS sprejeli preventivne ukrepe, med katerimi je tudi sprememba protokola pogrebne slovesnosti.

 

Pogrebi se izvajajo, vendar le v najožjem družinskem krogu oz. v krogu članov skupnega gospodinjstva. Prisotnih je lahko največ deset svojcev. Poleg svojcev so prisotni le člani pogrebnega moštva z zastavonošo. Spremljevalni dogodki (pevci, govor, trobenta,…) se pri pogrebni slovesnosti ne izvajajo.

 

Pogreb se izvaja brez pogrebne svete maše, zunaj na prostem. Izvajajo se le žarni pokopi in pokopi z raztrosom, kjer je to mogoče. Pokopi s krsto so do preklica prepovedani.

 

Sprejem pokojnika se izvede v mrliški vežici, največ dve uri pred pogrebno slovesnostjo. V tem času se kuhinja v mrliški vežici ne uporablja. Slovo od pokojnega se izvaja tako, da v mrliško vežico vstopamo individualno, z zaščitno masko in vzdržujemo medsebojno razdaljo vsaj 2 m. Pred vstopom je obvezno razkuževanje rok. Slovo se izvaja brez kropljenja, izražanje sožalja svojcem naj poteka brez telesnih stikov.

 

Poslovitev pred upepelitvijo do nadaljnjega ni.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716