Ker je čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Več na naslednji povezavi.

Komunala Sevnica se je tudi v letu 2018 odločila za podaljšanje certifikata poslovne odličnosti Excellent SME Slovenia.

 

Družba za izdelavo bonitetnih poročil Coface Slovenia, je izvedla postopek evalvacije in izdelave bonitetnega poročila ter potrdila uspešnost poslovanja podjetja. S tem je podjetju podaljšana veljavnost Certifikata Excellent SME Slovenia, kar je sedaj že prikazano na našem spletnem certifikatu.

Celoten pretekli teden je na Lisci z okolico v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in Občine Sevnica potekal raziskovalni tabor, na katerem so študenti in dijaki iskali nove možnosti za oblikovanje osrednjega cilja tabora – vzpostavitve učnega okolja za mlade na Lisci.

V soboto, 9.junija 2018, je bila v Celju organizirana 34. Komunaliada, tradicionalno srečanje komunalnih delavcev Slovenije, na kateri smo se pomerili v številnih delovnih in športnih disciplinah.

V zimskih dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov.

 

Več informacij na naslednji povezavi.

 

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da,  od 1.11.2017, velja nov odpiralni čas Zbirnega centra za odpadke v Sevnica.

Bonitetna hiša Bisnode Slovenija je Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica podelila Certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnost izkazujejo že tri leta zapored.

Strokovni posvet ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1-VODA z naslovom: VODA – ODA RADOSTI je organiziral Posavski muzej Brežice.

 

Na njem je sodeloval tudi direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

 

Več o strokovnem posvetu si lahko preberete na naslednji povezavi.

V svojo raziskovalno počitniško torbo smo stanovalci Doma Impoljca v prvi polovici meseca julija dodali tudi ogled Komunale Sevnica.

 

Ob vodenem spremstvu smo si v zbirnem centru ogledali način sortiranja odpadkov, ki jih pripeljejo krajani, in se seznanili z načini nadaljnje predelave le-teh.

V četrtek, 29. junija, so bili na gradu Sevnica predstavljeni rezultati projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja - kakovostna lokalna hrana za večji turizem". 

 

Namen projekta je bil pokazati, da je kakovostna lokalna hrana lahko dober turistični produkt.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716