V zimskih dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov.

 

Več informacij na naslednji povezavi.

 

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da,  od 1.11.2017, velja nov odpiralni čas Zbirnega centra za odpadke v Sevnica.

Bonitetna hiša Bisnode Slovenija je Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica podelila Certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnost izkazujejo že tri leta zapored.

Strokovni posvet ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1-VODA z naslovom: VODA – ODA RADOSTI je organiziral Posavski muzej Brežice.

 

Na njem je sodeloval tudi direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

 

Več o strokovnem posvetu si lahko preberete na naslednji povezavi.

V svojo raziskovalno počitniško torbo smo stanovalci Doma Impoljca v prvi polovici meseca julija dodali tudi ogled Komunale Sevnica.

 

Ob vodenem spremstvu smo si v zbirnem centru ogledali način sortiranja odpadkov, ki jih pripeljejo krajani, in se seznanili z načini nadaljnje predelave le-teh.

V četrtek, 29. junija, so bili na gradu Sevnica predstavljeni rezultati projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja - kakovostna lokalna hrana za večji turizem". 

 

Namen projekta je bil pokazati, da je kakovostna lokalna hrana lahko dober turistični produkt.

V petek, 9.6.2017, se je XXXIII. Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada – pričelo s strokovnim posvetom vodilnih in vodstvenih delavcev.

 

V sklepnem delu strokovnega posveta je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja in nagrado.

V soboto, 10.junija 2017, smo se delavci Komunale d.o.o. Sevnica udeležili XXXIII. Srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017, ki je bila letos v Krškem.

 

Sodelovalo je 62 komunalnih podjetij iz cele Slovenije, pomerili pa so se v skupno 19-ih tekmovanjih, štirih delovnih in petnajstih športnih.

Projekt Kakovostna lokalna hrana za večji turizem je še ena spodbudna novica za naše okolje in ponosni smo, da lahko sodelujemo pri ustvarjanju boljšega jutri.

 

Cilj projekta je predvsem analizirati, kako kakovostna lokalno pridelana hrana vpliva na turizem. 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716