V petek, 11.11.2016, je Komunala d.o.o. Sevnica na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku prejela najvišje letošnje občinsko priznanje – GRB Občine Sevnica

Družba za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ZEOS je v sklopu projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« skupaj z lokalnimi izvajalci zbiranja odpadkov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zagotovila postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav ter odpadnih baterij.

 

ZAKAJ JE VODA IZ PIPE DOBRA?

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini in kakovosti uvršča v sam Evropski vrh. Voda iz pipe je bolj zdrava izbira od ustekleničene in veliko boljša alternativa od sladkanih ter gaziranih pijač, saj ne vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih škodljivih dodatkov. 

Ker se v našem podjetju zavedamo kako pomembna je uskladitev poklicnega in družinskega življenja, smo ponosno pristopili k projektu Družini prijazno podjetje in pripravili nabor 12 ukrepov za naše zaposlene. V letu 2015 je Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pričelo z aktivnostmi za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«.

Komunala d.o.o. Sevnica in Občina Sevnica sta tudi letos organizirali ekskurzijo za učence devetih razredov sevniških osnovnih šol z ogledom največje sevniške čistilne naprave na Logu.

Komunala d.o.o. Sevnica je leta 2014 izdala knjigo Voda za Sevnico skozi čas, delo avtorja Oskarja Zorana Zeliča.

Uporabnike rjavih bio posod v ulicah mesta Sevnica in naseljih Blanca, Boštanj, Krmelj, Log, Loka, Orehovo, Račica, Radna obveščamo, da se od 4. aprila

Ker se bodo v spomladanskih mesecih pričele čistilne akcije, vam pošiljamo povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716