Uporabnike rjavih bio posod v ulicah mesta Sevnica in naseljih Blanca, Boštanj, Krmelj, Log, Loka, Orehovo, Račica, Radna obveščamo, da se od 4. aprila

Ker se bodo v spomladanskih mesecih pričele čistilne akcije, vam pošiljamo povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716