Komunala d.o.o. Sevnica in Občina Sevnica sta tudi letos organizirali ekskurzijo za učence devetih razredov sevniških osnovnih šol z ogledom največje sevniške čistilne naprave na Logu.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica in Občina Sevnica sta tudi letos organizirali ekskurzijo za učence devetih razredov sevniških osnovnih šol z ogledom največje sevniške čistilne naprave na Logu.

 

Župan Srečko Ocvirk in vodja Oddelka za okolje in prostor Roman Perčič sta za devetošolce pripravila predstavitev delovanja in nalog lokalne skupnosti, s poudarkom na področju varstva in urejanja okolja. Direktor Komunale Mitja Udovč pa je skupaj s sodelavci učencem skozi ogled vseh ključnih faz čiščenja predstavil delovanje čistilne naprave Sevnica.

 

     

 

 

    

 

    

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716