Ker se v našem podjetju zavedamo kako pomembna je uskladitev poklicnega in družinskega življenja, smo ponosno pristopili k projektu Družini prijazno podjetje in pripravili nabor 12 ukrepov za naše zaposlene. V letu 2015 je Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pričelo z aktivnostmi za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«.

 

Pripravili smo nabor 12 ukrepov za lažje in boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Revizorski svet Ekvilib inštituta, nosilca izvajanja certificiranja, je pripravljeni projektni načrt implementacije izbranih ukrepov potrdil in sklenil, da se Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica podeli osnovni certifikat »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«.

 

V petek, 13.05.2016, je bila v Ljubljani svečana podelitev, na kateri je Ekvilib inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelil certifikate 21 podjetjem, od tega sta dve podjetji prejeli osnovni, 19 podjetij pa polni certifikat Družini prijazno podjetje.

 

Komunala Sevnica se je tako kot prejemnica osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje pridružila projektu, v katerega je vključeno že preko 250 podjetij in organizacij, ki zaposlujejo preko 80.000 delavcev.

 

    

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716