Družba za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ZEOS je v sklopu projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« skupaj z lokalnimi izvajalci zbiranja odpadkov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zagotovila postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav ter odpadnih baterij.

 

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave na odlagališčih odpadkov.

 

Projekt nagovarja potrošnike naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami in da skupaj z našim podjetjem skrbijo za čisto okolje.

 

Lokacije uličnih zbiralnikov v občini Sevnica lahko poiščete na povezavi http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/uli%C4%8Dni-zbiralniki.html

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716