Ekologi brez meja izvajajo projekt Ne meč’mo hrane stran!, katerega cilj je raziskati stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane ter osveščati o problematiki zavržene hrane.


Največji delež h količinam zavržene hrane prispevamo gospodinjstva (kar 48 % od skupnih 151.000 ton nastale zavržene hrane - vir: SURS). Zato so, s pomočjo razpisa Ministrstva za okolje in prostor za nevladne organizacije in skupaj z oglaševalsko agencijo Mayer McCann, pripravili ozaveščevalno oglaševalsko kampanjo, v sklopu katere zavržena živila dobijo svoj glas in na simpatičen način opozorijo na problematiko zavržene hrane.


Več o projektu si lahko ogledate na naslednji povezavi http://ebm.si/hrana/zavrzena-hrana-je-spregovorila

 

V pomoč pri uresničevanju zaobljube k zmanjševanju zavržkov hrane so vam na voljo številni že pripravljeni in enostavni nasveti.

 

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716