V petek, 9.6.2017, se je XXXIII. Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada – pričelo s strokovnim posvetom vodilnih in vodstvenih delavcev.

 

V sklepnem delu strokovnega posveta je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja in nagrado.

 

Priznanje za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju je prejelo tudi JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716