V četrtek, 29. junija, so bili na gradu Sevnica predstavljeni rezultati projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja - kakovostna lokalna hrana za večji turizem". 

 

Namen projekta je bil pokazati, da je kakovostna lokalna hrana lahko dober turistični produkt.

 

Poleg Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki je nosilka projekta, in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto sta pri projektu sodelovali še Komunala Sevnica in Kmečka zadruga Sevnica.

 

Sodelujoči v projektu so bili Monika Kovač, Helena Horvat, Maja Alif, Marinela Ilić, Jasna Obrez, Franci Vrenko, Urša Kutnar, Klemen Barbo, delovna mentorja sta bila Mitja Udovč in Borut Florjančič, pedagoški mentorji pa doc. dr. Jasna Potočnik Topler, doc. dr. Mateja Colarič Bajc in izr. prof. dr. Andrej Lisec.

 

Lokalna hrana je pomemben del našega vsakdana. Povezujemo jo s kakovostjo in z zdravim življenjskim slogom. Hrana pa je pomembna tudi kot turistični produkt, saj je pomemben del turistične ponudbe in lahko prav z njenim vključevanjem v turizem pišemo uspešne turistične zgodbe. Da je res tako, mogoče najbolje dokazuje v zadnjem desetletju rastoči trend v turizmu - kulinarični turizem. Zavedamo se, da uporaba lokalne hrane pomaga tudi pri ohranjanju zdravega življenjskega prostora, saj je v tem primeru ogljični odtis (angl. »carbon footprint«) nič.

 

Lokalna hrana, hrana, oddaljena največ 10 kilometrov, je polnejšega okusa ter vsebuje več mineralov in vitaminov. V našem projektu nas je zanimalo predvsem, kako bi lahko v turizmu uporabili več kakovostne lokalne hrane in pri tem združili ter tudi dolgoročno povezali čim več deležnikov (kmetje, zadruge, trgovine, turistične kmetije, gostinski ponudniki).

 

Namen projekta je bil pokazati, da je kakovostna lokalna hrana lahko dober turistični produkt. Prav tako je bil namen projekta osvestiti širšo javnost o pomenu kakovostne lokalno pridelane hrane in o njenih pozitivnih učinkih na zdravje, okolje in gospodarstvo ter posledično na kakovost življenja. K temu lahko precej pripomore povezovanje različnih deležnikov (povezovanje zadrug, kmetij, turističnih kmetij, trgovin in gostinskih ponudnikov s pridelovalci).

 

Cilj projekta je bil promocija kakovostne lokalne hrane, še posebej kakovostne lokalne hrane kot turističnega produkta, vzporedno s tem pa želimo širšo slovensko javnost osvestiti o tem, kaj sploh lahko opredelimo kot kakovostno lokalno hrano, kakšni so njeni učinki, kateri so znani primeri dobrih in slabih praks s področja lokalne hrane, kako potuje hrana od vil do vilic, kako lahko spodbujamo kakovostno lokalno pridelavo hrane, kako kakovostno lokalno hrano oglašujemo in kako jo navsezadnje prodajamo v turizmu.

 

A. Lisec

 

Vir: https://www.posavskiobzornik.si

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716