V svojo raziskovalno počitniško torbo smo stanovalci Doma Impoljca v prvi polovici meseca julija dodali tudi ogled Komunale Sevnica.

 

Ob vodenem spremstvu smo si v zbirnem centru ogledali način sortiranja odpadkov, ki jih pripeljejo krajani, in se seznanili z načini nadaljnje predelave le-teh.

Svoj ogled smo nadaljevali pri čistilni napravi, kjer prečiščujejo odpadne vode. Seznanili smo se s postopkom filtracije in laboratorijsko analizo. Na praktično prikazanih vzorcih vode smo s pomočjo organoleptičnega testiranja opazovali vidne spremembe čiščenja.

 

Ob zaključku našega obiska so nas prav lepo pogostili, v zahvalo pa smo jim izročili majhno, ročno izdelano pozornost, izdelano izpod ustvarjalnih rok nas, stanovalcev Doma Impoljca.

Dan nam je poleg prijetnega druženja na našem popotovanju prinesel tudi nemalo novih in zanimivih informacij.

 

Za gostoljuben sprejem se prav iskreno zahvaljujemo vodstvu in zaposlenim Komunale Sevnica!

 

D. P.

 

Vir: Na obisku pri Komunali Sevnica

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716