Strokovni posvet ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1-VODA z naslovom: VODA – ODA RADOSTI je organiziral Posavski muzej Brežice.

 

Na njem je sodeloval tudi direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

 

Več o strokovnem posvetu si lahko preberete na naslednji povezavi.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716