Ker se bodo v spomladanskih mesecih pričele čistilne akcije, vam pošiljamo povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili.

Priporočila organizatorjem čistilnih akcij 2016 v občini Sevnica

 

Ker se bodo v spomladanskih mesecih kmalu pričele čistilne akcije, vam pošiljamo spletno povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili: Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah. Pri čiščenju namreč naletimo na različne vrste odpadkov, tudi na nevarne, kot so na primer ostri predmeti in odpadki, ki vsebujejo azbest.

 

V navodilih navajamo napotke za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter o osebni zaščiti in varovalni opremi.
V naši okolici je še vedno veliko odpadkov, ki vsebujejo azbest. Azbestna vlakna so rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Za več informacij o azbestu vam posredujemo tudi spletno povezavo na brošuro, kjer je veliko koristnih

, nikoli dokončana zgodba", ki je potekalo oktobra 2015 v Goriških Brdih.

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716