NOVI PROSTORI KOMUNALE SEVNICA

 

V torek, 6. novembra 2018, je bil za Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pomemben dogodek – slovesna otvoritev novih poslovnih prostorov v upravni stavbi podjetja.

 

Komunala Sevnica, ki v stavbi domuje vse od leta 1974, je več desetletij pod isto streho sobivala vedno vsaj še z dvema lastnikoma prostorov. Pri opravljanju različnih dejavnosti, ki smo jih lastniki izvajali na majhnem območju v in okoli objekta, je prihajalo do logističnih izzivov. V letu 2017 se je želja Komunale, da postane lastnik celotne stavbe, uresničila z odkupom poslovnih prostorov nekdanje avtomehanične delavnice »Krašna« in prostorov trgovine »Claudia«.

 

Spomladi letošnjega leta je Komunala Sevnica pristopila k ureditvi obnove potrebnih novih prostorov. Obnovljeno pritličje uličnega dela stavbe obsega na površini 210 m² tri pisarne za potrebe podjetja in večji prostor - sodobno opremljeno predavalnico, ki bo na voljo društvom, organizacijam in podjetjem za izvedbo izobraževanj, sestankov in srečanj. Urejen je tudi prostor za skladišče vodovodnega materiala v izmeri cca 100 m². Vir sredstev za nakup in obnovo prostorov, ureditev fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in ureditev okolice so lastna sredstva zadnjih let in soudeležba občinskega proračuna.

 

Ker Komunala Sevnica pri svojem delu goji trajno skrb do največje dobrine – narave, je bila, v želji biti dober zgled, izvedena energetska sanacija objekta s sodobno ureditvijo zunanje fasade in njegove okolice, ki izboljšujeta tudi videz vstopa v samo mesto. Čelno fasado na vhodnem pritličnem prizidku poudarja velik logotip podjetja.

 

Na slovesnosti je direktor podjetja Mitja Udovč med drugim izpostavil: »Med našimi merili dela sta na prvem mestu okoljska in družbena odgovornost. To je zapisano tudi v  viziji Slovenije 2050. Podjetje deluje in bo delovalo v lokalnem okolju, v katerem je poleg ustanoviteljice in organov nadzora javnost tista, ki kritično presoja vsakdanje poti in aktivnosti do uresničevanja zastavljenih okoljskih in poslovnih ciljev. Menim, da vsako leto bolj udejanjamo načela trajnosti in družbene odgovornosti v okolju, v katerem poslujemo in živimo.

 

Ocenjujejo nas tudi drugi. Smo „Družini prijazno podjetje” in nosilec certifikata „zlate bonitetne odličnosti”. Smo član Zbornice komunalnega gospodarstva kot samostojni del Gospodarske zbornice Slovenije. V okviru pobude „za boljšo družbo” si prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

 

Za vsem tem stoji ekipa. Smo „komunalci”. Že desetletja. Trenutno nas je skupaj 68. Organizirani smo v sedmih enotah obveznih in izbirnih gospodarskih javnih službah, prihodke in dodano vrednost našemu delovanju pa dodatno ustvarjamo na segmentu tržnih dejavnosti. Skupaj s petimi sodelavci vseh 24 ur dnevno in 365 dni na leto zagotavljamo dežurno pripravljenost za intervencije ob izrednih dogodkih na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, letnega in zimskega vzdrževanja cest ter pogrebne dejavnosti.«.

 

Na otvoritveni slovesnosti sta zaposlene v podjetju in navzoče nagovorila tudi  župan Srečko Ocvirk ter predsednik Upravnega odbora GZS, Območne zbornice Posavje in podpredsednik GZS,  Martin Novšak.

 

Nove pridobitve so s simboličnim prerezom traku predali namenu direktor podjetja z zaposlenimi (po enim iz vsake organizacijske enote v podjetju), župan Srečko Ocvirk in Martin Novšak. Otvoritev sta s pevskim nastopom obogatila otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.

 

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716