Komunala d.o.o. Sevnica je leta 2014 izdala knjigo Voda za Sevnico skozi čas, delo avtorja Oskarja Zorana Zeliča.

Komunala d.o.o. Sevnica je leta 2014 izdala knjigo Voda za Sevnico skozi čas, delo avtorja Oskarja Zorana Zeliča. Voda je eden najmočnejših elementov na Sevniškem. Svet okolice Sevnice je že pred mnogo stoletji, z mnogo površinskimi vodotoki in izviri, ki tečejo z gričev in hribov tod okoli, nudil ugodne razmere za naselitev. Prvi znani primer oskrbe s pitno vodo na Sevniškem sega v čas pred 1500 leti z odkritjem vodnega zbiralnika v poznoantični naselbini Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici.  

 

naslovnica knjige

 

Poljudna in strokovna monografija na 128. straneh prinaša zgodovinski pregled sodobne oskrbe s pitno vodo v Sevnici, ki pomeni čas nenehnega iskanja zadostnih količin zdrave pitne vode.

Leta 1931 je Sevnica dobila svoj prvi javni vodovod, ki je zamenjal dotedanjo oskrbo iz trških vodnjakov. Po drugi svetovni vojni se je mali trg ob Savi po zaslugi gospodarskih podjetij razvil v mesto. Od petdesetih let dalje se je Sevnica vseskozi srečevala s pomanjkanjem pitne vode, saj sta populacijska in urbanistična rast mesta iz desetletja v desetletje skokovito naraščali. Tako hitri širitvi občinski organi s svojimi službami niso zmogli slediti in zadovoljevati potreb tako na področju urbanističnega kot komunalnega urejanja prostora. Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za mesto je bilo velikokrat stihijsko, stabiliziralo se je v letih 2000–2004 z izvedbo dveh globinskih vrtin na območju črpališča sredi mesta in s sanacijo vodnega vira pod Lisco. S temi izdatnimi vodnimi viri sta Sevnica in njena okolica končno preskrbljeni za več desetletij.

 

Berljivo in slikovno bogato knjigo Voda za Sevnico skozi čas lahko kupite po ceni 20 eur na sedežu Komunale Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica. Informacije: tel.: (07) 81 64 700.

 

          

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716