Ekvilib Inštitut je v tem tednu, ob mednarodnemu dnevu družin, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate Družini prijazno podjetje. Ta neprofitna organizacija certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Kot pojasnjujejo podeljevalci certifikata, podjetje sprva pridobi osnovni certifikat, ko revizorski svet pozitivno oceni zastavljeni načrt implementacije izbranih ukrepov posameznega podjetja. Po treh letih sledi vnovična ocena, in če so cilji oziroma ukrepi doseženi, podjetje pridobi polni certifikat.

 

Med osmimi prejemniki slednjega je tudi Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica z več kot 60-letno tradicijo. Podjetje na območju občine Sevnica izvaja vse gospodarske javne službe, med njimi oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost s 24-urno dežurno službo, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin in skrb za javno razsvetljavo. Osnovna značilnost dejavnosti podjetja je, da so neprofitne in namenjene zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Del aktivnosti podjetja pa je namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim službam.

 

Kot je zapisano v revizorskem poročilu ob izdaji certifikata, je podjetje uspešno implementiralo 12 ukrepov, ki so med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažurno in vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno vključujejo v organizacijsko kulturo podjetja. Sicer pa je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica tudi prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

 

Vir: Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica

 

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716