V petek, 25.10.2019, ob 17. uri, je na lokaciji Zbirnega centra za odpadke na Savski cesti v Sevnici, potekala občinska gasilska vaja. Vaje se je udeležilo 11 enot gasilskih društev Gasilske zveze Sevnica, na kateri je sodelovalo 102 gasilcev, policija, reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica in Civilna zaščita Občine Sevnica. Vaja je bila izvedena na primeru situacije  samovžiga drobne odpadne embalaže, v bližini katere je bila locirana cisterna z neznano nevarno snovjo. Pri premiku cisterne je prišlo do prevrnitve in izteka nevarne snovi, ob tem se je eden od delavcev na zbirnem centru poškodoval in utrpel poškodbe roke in  vida.

 

Zbirni center za odpadke Sevnica je namenjen za zbiranje ločeno zbranih komunalnih odpadkov, starega pohištva, bele tehnike, odpadne električne in elektronske opreme, kovin, nevarnih odpadkov, odpadnih gum, tekstila  ter nevarnih odpadkov. Letno se na zbirnem centru zbere preko 1.600 ton najrazličnejših odpadkov, katere po sortiranju predamo v nadaljnjo obdelavo in predelavo. Iz vidika varnosti, tako požarne kot osebne, je na območju centra potrebno upoštevati pisna navodila in navodila zaposlenih.

 

Za izvedeno vajo se podjetje zahvaljuje vsem udeležencem na vaji.

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716