PREVZEM, PREVOZ IN KONČNA OBDELAVA BLATA IZ ČN SEVNICA V LETU 2020
 
datum objave: 14.11.2019

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 1.1.2020 DO 31.12.2020

 

Datum objave : 14.11.2019

SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKIH GORIV V LETU 2020

 

Datum objave: 11.11.2019

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716