Pomembno dejstvo, ki bistveno vpliva na delovanje čistilne naprave, je odnos uporabnikov in zavest, da je čistilna naprava živ sistem, katere delovanje je vezano na obstoj in delovanje mikroorganizmov, ki pa so precej občutljivi in razgrajajo organsko onesnaženje le v optimalnih pogojih delovanja.

 

Uporabnikom iz naselij Sevnica, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log, Gabrijele, Orehovo in Kompolje, ki so priključeni na javne kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, ter uporabnikom, ki imajo individualne čistilne naprave, podajamo tabelo s snovmi, ki jih ne smejo splakovati ali zlivati v odtoke:

 

 Snovi, ki jih ne smete splakovati ali zlivati v odtoke oz. kanalizacijo:  Kaj lahko povzročijo?  Kje jih je varno shranjevati?
 Olja in drugi naftni derivati  Nastajanje oblog in zamašitev cevovodov, strup za čistilno napravo  Zbirna mesta
 Jedilno olje  Nastajanje oblog in zamašitev cevovodov, strup za čistilno napravo  Zbirna mesta
 Higienski vložki  Zamašitev cevovodov  Smetnjak
 Ostanki hrane  Zamašitev cevovodov, privabljajo podgane  Smetnjak
 Lepilo za stenske obloge  Zamašitev cevovodov  Zbirna mesta
 Tekstil (npr. najlonske nogavice, krpe, robčki itd.)  Zamašitev cevovodov in črpalk  Zbirališče za stara oblačila, smetnjak
 Topila, razredčila  Zastrupljajo odplake  Zbirna mesta
 Pesek za ptice in mačja stranišča  Zastrupljajo odplake, zamašitev cevovodov  Zbirna mesta
 Osvežilniki za straniščno školjko  Nastajanje oblog ali zamašitev cevovodov, zastrupljajo odplake  Ne uporabljajte jih
Plenice  Zamašitev cevovodov in črpalk  Smetnjak
Voda, zmešana s cementom  Zamašitev cevovodov  Zbirna mesta za gradbene odpadke
Sredstva za zaščito rastlin  Zastrupljajo odplake  Zbirna mesta
Čistila za čopiče  Zastrupljajo odplake  Zbirna mesta
Čistila (agresivna čistila, ki vsebujejo klor, WC-račke, itd.)  Zastrupljajo odplake  Zbirna mesta
Britvice  Zamašitev cevovodov in poškodbe cevovodov, možne poškodbe delavcev na kanalizaciji in čistilni napravi  Smetnjak
Čistila za cevi  Razžirajo cevi  Zbirna mesta
Sredstva za zatiranje škodljivcev  Zastrupljajo odplake  Zbirna mesta
Grobi organski delci (kože živali, kosti, strdki krvi itd.)  Zamašitev cevovodov in črpalk  Smetnjak

 

 

Vse uporabnike pozivamo, da dosledno upoštevajo zgoraj navedena navodila in tako skupaj omogočimo, da bo čistilna naprava služila namenu, za katerega je bila zgrajena – varstvu ter ohranjanju našega skupnega bivalnega prostora!

 

Kontakti

URŠKA JAMŠEK          

vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda

T: 07 81 64 710

urska.jamsek@komunala-sevnica.si

 

STOJAN ŽULIČ           

upravljavec čistilnih naprav in kanalizacije

T: 07 81 64 707

M: 041 889 682

stojan.zulic@komunala-sevnica.si

 

DEŽURSTVO   

M: 051 366 108