Po prejemu obvestila o smrti se najprej obrnite na Komunalo d.o.o. Sevnica, kjer vam bomo svetovali, kako ravnati. Po prevzemu in prevozu pokojnika v poslovilni objekt, se z vami dogovorimo tudi o načinu in času slovesa od pokojnika. Svojcem svetujemo, da se že pred naročilom pogreba dogovorijo, kdo bo naročnik pogreba, o načinu pokopa umrlega – klasični, žarni ali raztros pepela, o pogrebni svečanosti ter o drugih pomembnih zadevah v zvezi s pogrebom.

 

Svojci, ki želijo cerkveni pogreb, se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri bo pogreb pokojnika. Na pokopališču Sevnica je omogočen tudi pogreb z mašo na pokopališču samem.

 

Svojci, ki želijo v pogrebno svečanost vključiti še ostala društva (godba, gasilci, lovci,…), zadeve urejajo sami, vendar so zaradi protokola pogrebne svečanosti naše podjetje dolžni o tem predhodno obvestiti (najkasneje na dan pogreba).

 

Za sodelovanje pevcev se svojci dogovorijo sami, naše podjetje lahko posreduje kontaktne številke. Trobento naroči naše podjetje preko pogodbenega izvajalca. Naročnik pogreba lahko izbira med številnimi skladbami na repertoarju izvajalca.

 

     


Storitve, za katere se lahko dogovorite v sprejemni pisarni:

 • kraj, dan in ura pogreba;
 • kraj pogrebne svečanosti;
 • vrsta pogreba – klasični, žarni ali raztros pepela;
 • slovo od pokojnika pred upepelitvijo;
 • ureditev pokojnika (preoblačenje,…);
 • upepelitev pokojnika (upepelitev izvaja ŽALE Javno podjetje, d.o.o.);
 • izbira pogrebne opreme;
 • naročilo trobente;
 • dodelitev grobnega prostora in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor;
 • prva ureditev groba po pokopu (brez nasaditev);
 • izdaja soglasja za kamnoseško ureditev groba in postavitev spomenika;
 • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji;
 • objava pogreba pokojnika na spletni strani Komunale d.o.o. Sevnica na željo svojcev. 

Svojcem priporočamo, da nas pred obiskom v pisarni pokličejo, da se dogovorimo za termin sprejema. 

 

Dokumenti, ki jih potrebujemo za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve:

 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo; osebni dokument je tako nujno potreben;
 • sklenitev najemne pogodbe za dodelitev novega grobnega prostora;
 • potrdilo o opravljenem mrliškem ogledu, če je pokojnik umrl doma (Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti)
Kontakti

MATJAŽ VRTOVŠEK   

vodja pogrebne in pokopališke službe

T: 07 81 64 700

M: 031 547 744

komunala.sevnica@siol.net

 

SILVO MEDVED         

komunalec v pogrebni in pokopališki službi I

T: 07 81 64 700

M: 031 641 325

komunala.sevnica@siol.net