Obvestilo najemnikom grobov 2022

Najemnike grobnih površin na pokopališčih v občini Sevnica obveščamo, da je bila skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Ur. l. RS, št. 62/16), Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20, 134/20) ter Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 22/19, 174/20) med Občino Sevnica, podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica in krajevnimi skupnostmi v občini Sevnica, sklenjena Pogodba o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Pogodba je pričela veljati s 1. januarjem 2020, tako da je od leta 2020 Komunala d.o.o. Sevnica upravljavec vseh pokopališč v občini Sevnica. Iz tega naslova izhajajo obveznosti vzdrževanja in urejanja pokopališč, oddaje grobov v najem, vodenja evidenc ter izdaje soglasij v zvezi s posegi na območju posameznega pokopališča. Pozivamo vas, da nas o kakršnih koli spremembah podatkov sproti obveščate, da bodo evidence urejene in ne bo prihajalo do napak. Z najemniki grobov so sklenjene oziroma so jim bile v podpis poslane pogodbe o najemu groba. Sestavni del pogodbe je tudi obveznost plačila grobnine.

Prihodki grobnine so namenjeni kritju stroška najema, rednega vzdrževanja pokopališča in objektov, stroškov vodenja evidenc ter manjših investicijskih posegov. Ceno grobnine določa Občinski svet Občine Sevnica s cenikom, zaračuna pa se najemnikom grobov enkrat letno. Za leto 2022 je določena enotna cena grobnine za vsa pokopališča v občini in je glede na velikost groba določena s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3544-0003/2022, z dne 17. 3. 2022.

Želimo si, da bi bila vsa pokopališča lepo urejena in vzdrževana z veliko skrbnostjo in odgovornostjo. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem bomo poskrbeli, da bodo urejena pokopališča še dodatno pripomogla k celoviti urejenosti krajev.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00