Ukrepi Komunale Sevnica za preprečevanja širjenja koronavirusa

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Sevnica zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Komunala Sevnica bo zagotavljala redno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa bo omejen fizični dostop strank do poslovnih prostorov Komunale Sevnica.

Od ponedeljka, 16. 11. 2020 do nadaljnjega bo za stranke zaprta upravna stavba.

Stranke naprošamo, da v največji možni meri zadeve urejajo po elektronski pošti in preko telefona (spodaj navedeni kontakti).

Če je obisk zares nujen, vas prosimo, da se predhodno najavite.

Za splošne informacije, reklamacije in vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi nas kontaktirajte na

T.:07 81 64 700 ali 07 81 64 712.

E-naslov: komunala.sevnica@siol.net

Dežurne številke

  • OSKRBA S PITNO VODO: 07 81 64 724, izven delovnega časa: 041 355 631
  • ODPADNE VODE, KANALIZACIJA: 07 81 64 710, izven delovnega časa: 051 366 108
  • VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 07 81 64 723, izven delovnega časa: 031 614 008
  • POGREBNA SLUŽBA: 031 547 744, 031 641 325
  • RAVNANJE Z ODPADKI: 07 81 64 714

Obvestilo velja do preklica.