Rezultati akcije zbiranja nevarnih odpadkov v občini Sevnica

Komunala Sevnica je, skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, v oktobru izvedla dvodnevno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov po terenu. 

V letošnjem letu se je akciji pridružilo tudi družba ZEOS d.o.o., ki je v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, posebej zbirala tudi električne in elektronske aparate. Akcije se je na dvanajstih postajah udeležilo 113 gospodinjstev.

V akciji je bilo zbrano skupno 3514 kg odpadkov

Vrste zbranih odpadkovkg
Pesticidi110
Zdravila25
Odpadne barve, laki966
Baterije154
Motorno olje409
Jedilno olje60
Embalaža z ostanki nevarnih snovi, spreji150
E - oprema in naprave1640

»Vsako leto se z akcijo obišče nekoliko bolj oddaljena naselja in veseli nas, da se jo udeležuje vedno več gospodinjstev, ki jim na ta način omogočimo, da ustrezno oddajo nevarne odpadke in jih ne kopičijo doma.«