Rezultati preskusov pitne vode na javnih vodovodih v letu 2020

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 s spr.) je upravljavec vodovodnega sistema dolžan uporabnike obveščati o kakovosti pitne vode. Iz spodnje tabele je razvidno število odvzetih vzorcev v letu 2020 po posameznih vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica v okviru notranjega nadzora in ugotovljena ne/skladnost s parametri, določenimi v Pravilniku o pitni vodi:

Javni vodovodMikrobiološke analizeKemijske analize
št. vzorcevskladni
Sevnica2222
Krmelj1010
Blanca1010
Nova gora1010
Primož1110
Loka - Račica1010
Dolnje Brezovo - Inplet  99
Vrh pri Boštanju  33
Radež  11
Breško  1  1
SKUPAJ 87       86

Poleg analiz v okviru notranjega nadzora se kakovost pitne vode nad javnimi vodovodi spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. V letu 2020 je bilo na sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica odvzetih po 31 vzorcev za mikrobiološke in kemijske analize pitne vode. Izmed odvzetih vzorcev je bil 1 neskladen v mikrobiološkem parametru zaradi neustreznega hišnega vodovodnega omrežja. 

Neskladnost je bila ugotovljena pri 1 izmed odvzetih vzorcev (1,1%) in je bila posledica ugotovljene prisotnosti koliformnih bakterij in povišanega števila mikroorganizmov pri 37°C, kar ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov. Ob ugotovljeni neskladnosti se je takoj pristopilo k odpravi le-te s predpisanimi ukrepi v okviru notranjega nadzora HACCP in obvestilom s priporočili lastniku hišnega priključka, kjer je bil vzorec odvzet.

Za vse dodatne informacije in pojasnila glede kakovosti oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Sevnica, vključno z lokalnimi javnimi vodovodi, smo vam na voljo na tel. 07/81 64 724.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00