Ureditev kanalizacijskih priključkov na javni kanalizaciji oz. vgradnja MKČN

Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija. Kjer le-ta ni zgrajena in izgradnja tudi ni predvidena, se mora  odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na obstoječih objektih urediti v skladu z veljavno zakonodajo:
do konca leta 2021, če le-ti nimajo urejenega odvajanja odpadnih vod v skladu z gradbeno zakonodajo iz časa, ko se je objekt gradil, oz. 
ob morebitni prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Postopek:
- ukinitev obstoječe greznice
- izvedba novega kanalizacijskega priključka
- vgradnja MKČN


- Vloga za priključitev na javno kanalizacijo / k vgradnji MKČN na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica;
- upravljavec določi mesto priključitve na javno kanalizacijo/lokacijo MKČN;
- izdaja mnenja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje/ k vgradnji MKČN;
- uporabnik obvesti upravljavca o izvedbi kanalizacijskega priključka/vgradnji MKČN in mu omogoči nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka / vgradnje MKČN;
- po izvedbi vpis uporabnika v evidenco uporabnikov, izdaja potrdila oz. izjave o ustrezni priključitvi ter sklenitev pogodbe o vzdrževanju MKČN;

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710 (Urška Jamšek).

 


Možnost sofinanciranja izvedbe kanalizacijskega priključka in vgradnje MKČN iz sredstev proračuna Občine Sevnica 
s strani Občine Sevnica je objavljen razpis za leto 2021 

 

informacije o pogojih sofinanciranja lahko dobite na Občini Sevnica pri Bredi Markošek (07 81 61 219)
pozivamo vas, da se na razpis pravočasno odzovete,  saj je aktualen le do porabe sredstev!


Poziv k predložitvi prvih meritev oz. analiznega izvida

Vse uporabnike, ki so vgradili MKČN do 50 PE v letih od 2017 dalje in izvajalcu javne službe še niso predložili prvih meritev, pozivamo, da to storijo čimprej, da ne bo potrebno sprožiti inšpekcijskega postopka oz. postopka izterjave občinske subvencije!

Dodatne informacije glede izvedbe prvih meritev dobite  pri Urški Jamšek (07 81 64 710)!


Priključevanje obstoječih objektov na javno kanalizacijo:


Priključitev se izvede, ko so poravnane vse obveznosti do izvajalca javne službe in Občine Sevnica.
 

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00