Uskladitev cen komunalnih storitev

Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. marcem 2022 uskladila cene komunalnih storitev na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) in izdelanih elaboratov za posamezno javno službo za leto 2022.

Nove potrjene in zaračunane cene je s sklepom potrdil Občinski svet Občine Sevnica, ki je potrdil tudi stopnjo subvencije najemnine za uporabo javne infrastrukture. Subvencija predstavlja prihodek, ki ga Občina Sevnica nameni pokrivanju stroška najemnine pri gospodinjstvih in javnih ustanovah, zaradi česar so zaračunane cene nižje od potrjene cene.

Uskladile so se cene naslednjih komunalnih storitev: 

  • Oskrba s pitno vodo: uskladitev cene storitve (vodarina), cena omrežnine ostaja nespremenjena; 
  • Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode: uskladitev cene storitve, cena omrežnine ostaja nespremenjena; 
  • Čiščenje komunalne odpadne vode: uskladitev cene omrežnine v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih, cena storitve čiščenja odpadne vode ostaja nespremenjena; 
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki: uskladitev cene in količin obdelave komunalnih odpadkov in zbiranja komunalnih odpadkov (storitev in javna infrastruktura), medtem ko cena zbiranja bioloških odpadkov ostaja nespremenjena, upoštevano je le povišano število odvozov odpadkov (tedenski odvoz že z mesecem marcem);
Gospodarska javna službaStopnja subvencije
omrežninagospodinjstva, 
javne ustanove
Oskrba s pitno vodo0 %
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

66,7 %

 

Čiščenje komunalne odpadne vode89,5 %
Ravnanje z odpadki0 %

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 07 / 81 64 724.

Novi ceniki komunalnih storitev so objavljeni:

  • na spletni strani Komunale d.o.o. Sevnica komunala-sevnica.si 
  • v Uradnem listu RS, št. 20/2022, z dne 18. 2. 2022

Projekt Varuj o(ko)lje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00