Uskladitev cen komunalnih storitev - marec 2021

Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. marcem 2021 uskladila cene komunalnih storitev na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) in izdelanih elaboratov za posamezno javno službo za leto 2021. Nove cene je potrdil Občinski svet Občine Sevnica, ki je potrdil tudi stopnjo subvencije najemnine za uporabo javne infrastrukture v gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih.

Uskladile so se cene naslednjih komunalnih storitev:

  • Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode: uskladitev cene omrežnine; 
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki: uskladitev cene zbiranja komunalnih odpadkov (storitev in javna infrastruktura) – pri obračunu teh dveh storitev se po novem upošteva obračunski volumen 22 L/osebo/teden; normativ se usklajuje zaradi evidentiranih vse več zbranih količin mešanih, ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na ekoloških otokih in zbirnem centru. V gospodarstvu in storitvenih dejavnostih se cena ne spreminja.

Novi ceniki komunalnih storitev so objavljeni v zavihku ceniki.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 07/81 64 724.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00