V primeru smrti osebe na domu morajo svojci sami prijaviti smrt osebe v dveh delovnih dneh. Smrt se prijavi matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

 

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, turistično gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali drugem nastanitvenem objektu, organizaciji, zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma naše podjetje.

 

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.

 

Kontakti

MATJAŽ VRTOVŠEK   

vodja pogrebne in pokopališke službe

T: 07 81 64 700

M: 031 547 744

komunala.sevnica@siol.net

 

SILVO MEDVED         

komunalec v pogrebni in pokopališki službi I

T: 07 81 64 700

M: 031 641 325

komunala.sevnica@siol.net