• Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb Preberi več...
  • Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja Preberi več...
  • Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja Preberi več...
  • Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje Preberi več...
  • Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo s cisternami Preberi več...
  • Navodila o prekuhavanju vode Preberi več...
  • Strokovno mnenje o možnosti uporabe UV svetlobe za dezinfekcijo pitne vode Preberi več...
  • Priporočila za ravnanje ob utemeljenem sumu, da so lahko v pitni vodi prisotni paraziti Preberi več...
  • Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave pitne vode Preberi več...
Kontakti

POLONA SIRK

Vodja GJS- vodja vodo-oskrbe

 

T: 07 81 64 724

M: 051 616 796

polona.sirk@komunala-sevnica.si

 

BOŠTJAN OSTROVRŠNIK

Popis vodomerov

M: 031 374 410

bostjan.ostrovrsnik@komunala-sevnica.si

 

HRIBAR MARJAN

monter vodovodnih naprav

M: 031 679 198

komunala.sevnica@siol.net

 

DEŽURSTVO   

M: 041 355 631