Kontakti

URŠKA JAMŠEK          

vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda

T: 07 81 64 710

urska.jamsek@komunala-sevnica.si

 

STOJAN ŽULIČ           

upravljavec čistilnih naprav in kanalizacije

T: 07 81 64 707

M: 041 889 682

stojan.zulic@komunala-sevnica.si

 

DEŽURSTVO   

M: 051 366 108