Oskrba s pitno vodo
DEŽURSTVO:
041 355 631 

  Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
DEŽURSTVO:
051 366 108

  Pogrebna in pokopališka dejavnost
DEŽURSTVO:
031 547 744

 

Vzdrževanje občinskih cest
DEŽURSTVO:
031 614 008