JV Blanca

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vodeTrdota vode
gospodinjstvogospodarstvo   
311767224 65117,2°d
1-podatki l. 2014

JV Blanca upravljamo od 01.01.2003. S pitno vodo oskrbujemo 6723 uporabnikov preko 311 priključkov za gospodinjstva in 7 enot v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih. Letno prodamo okoli 25 000 m3 vode.

Sistem sestavlja vodni vir, vrtina BPV – 1/98, 3 vodohrani (1 s prečrpališčem) in 1 raztežilnik. Objekte povezujejo cevi, 16 km primarnih ter 24 km sekundarnih in razdelilnih vodov iz PVC, PEHD in duktil-litoželeznega materiala. Je relativno nov sistem, ki se je pričel graditi v letu 1998 in se je razvijal do leta 2005. V letu 2014 so potekale investicije, s katerimi je od leta 2015 dalje omogočena oskrba JV Blanca z gravitacijskim vodnim virom Podskalica in je tako na sistemu zagotovljen rezervni vodni vir, ki ga do sedaj ni bilo.

Stalna priprava pitne vode je do 2015 potekala v vodohranu Blanca, v l. 2015 pa se je priprava vode prestavila na vodni vir, vrtino Blanca, s čimer smo omogočili bolj varno pripravo vode.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000