JV Blanca

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
332771426 736

Preko JV Blanca s pitno vodo oskrbujemo 714 uporabnikov preko 332 priključkov za gospodinjstva in 7 priključkov v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah v naseljih Blanca, Čanje, Selce nad Blanco, Poklek, Kladje nad Blanco in Krajna Brda. V letu 2023 smo na sistemu prodali 26 736 m3 vode, samo v gospodinjstvih 24 035 m3, kar pomeni v povprečju 2,8 m3/osebo/mesec.

Sistem sestavlja vodni vir, vrtina BPV–1/98, 3 vodohrani (1 s prečrpališčem) in 1 raztežilnik. Objekte povezujejo cevi - 16 km primarnih ter 24 km sekundarnih in razdelilnih vodov iz PVC, PEHD in duktil-litoželeznega materiala. Je relativno nov sistem, ki se je začel graditi v letu 1998 in se razvijal do leta 2005. Od leta 2015 se sistem JV Blanca deloma oskrbuje s pitno vodo iz vodnega vira Podskalica. S tem vodnim virom je bil na sistemu zagotovljen gravitacijski rezervni vodni vir, ki ga pred tem ni bilo. V okviru Hidravlike je bilo omrežje v letu 2023 razširjeno zaradi izgradnje novega odseka Poklek – Handija. 

Od leta 2015 dalje stalna priprava pitne vode poteka na samem vodnem viru, vrtini Blanca, s čimer smo dosegli, da se pred distribucijo v sistem pripravlja vsa načrpana voda in s tem zagotovili varno oskrbo s pitno vodo vseh uporabnikov. Pred tem je priprava vode z Na-hipokloritom potekala v vodohranu Blanca – tako se je pripravil le del načrpane vode. Tudi v vrtini Blanca je bil v letu 2022 nameščen analizator klora, ki zagotavlja stalno koncentracijo klora v vodi. V letu 2023 smo uredili še prenos meritev na SCADO. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000