Tujerodne rastline – invazivne in škodljive

Nazaj

Tujerodne invazivne rastline imajo drugačne biološke lastnosti in za njih je značilna hitra rast in intenzivno razmnoževanje, učinkovito preživijo v  neugodnih razmerah ter so ekološko prilagodljive.  Največ tujerodnih invazivnih rastlin srečamo v takšnih okoljih, kjer je bila prvotna vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi oranja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbenih posegov, vodne erozije, poseka, požarov, nasipavanja ipd.  Pri ukrepanju je potrebno izvajati čim bolj učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi omejimo število tujerodnih vrst, ki se začnejo nenadzorovano širiti. 

Osnovna značilnost invazivnih tujerodnih rastlin je velika sposobnost širjenja. Ogrožajo avtohtone rastlinstvo ter živalstvo, naše okolje in naravo ter ljudi.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000