Namen projekta

Nazaj

Namen projekta je osveščanje splošne javnosti o problemu invazivnih tujerodnih vrst za okolje, kmetijstvo, zdravje in gospodarstvo. Poleg tega želimo vpeljati nove ukrepe, ki bodo prispevali za učinkovito in ekološko zatiranje ter pojav tujerodnih vrst v našem okolju. 

Sledili bomo tudi potrebam in izzivom iz Strategije lokalnega razvoja območja LAS:

P1: Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest

P5: Razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij in rešitev ter spodbujanje ponovne uporabe

P9: Krepitev ozaveščenosti prebivalcev o podnebnih spremembah in možnih omilitvenih ukrepih

P11: Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora

P12: Povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo z razvojem novih storitev in krepitvijo zaposlitvenih priložnosti na področjih prepoznanih socialnih izzivov

  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • DPP - Modri
  • Excellent SME Slovenia
  • Občina Sevnica
  • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000