Zakonodaja

Nazaj

  • Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
  • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12)
  • Uredba o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/23)
  • Navodilo o načinih obveščanja (Ur.l. RS, št. 109/23)
  • Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
  • Uredba o vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07)
  • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 - UPB)
  • Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 84/09)

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000