JV Radež

Nazaj

ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

ŠTEVILO OSEB

LETNA KOLIČINA PRODANE VODE

gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

18

-

29

802

 

Vodovod Radež je še vedno v fazi izgradnje in širitve. Vodovod se oskrbuje iz vodnega vira Zavrate, za katerega je Občina Sevnica že v aprilu 2016 pridobila vodno dovoljenje. Konec leta 2023 je sistem s pitno vodo oskrboval 29 uporabnikov preko 18 priključkov za stanovanjske hiše in vikende. Količina prodane vode za leto 2023 znaša 802 m3, kar pomeni okoli 2,3 m3/osebo/mesec. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000