Kaj sme v odtok oziroma kanalizacijo?

Nazaj

Pomembno dejstvo, ki bistveno vpliva na delovanje čistilne naprave, je odnos uporabnikov in zavest, da je čistilna naprava živ sistem, katere delovanje je vezano na obstoj in delovanje mikroorganizmov, ki pa so precej občutljivi in razgrajajo organsko onesnaženje le v optimalnih pogojih delovanja.

Kanalizacija je namenjena za odvajanje izključno človeških izločkov in nobenih drugih odpadkov, ki so posledica delovanja človeka!

Uporabnikom iz naselij Sevnica, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log, Gabrijele, Orehovo in Kompolje, ki so priključeni na javne kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, ter uporabnikom, ki imajo individualne čistilne naprave, podajamo snovi, ki jih ne smejo splakovati ali zlivati v odtoke:

 • olja (odpadna jedilna olja) povzročajo nastajanje oblog in mašijo cevovode, črpalke ter zastrupljajo čistilno napravo, zato jih je potrebno oddajati na posebnih uličnih zbiralnikih odpadnega jedilnega olja ali na Zbirnem centru za odpadke Sevnica, več na varujokolje.si;
 • naftni derivati se posebej zbirajo in oddajajo registriranim zbiralcem;
 • higienski vložki, plenice, tamponi, palčke za ušesa povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk in sodijo med mešane komunalne odpadke;
 • higienske obrazne maske sodijo med mešane komunalne odpadke;
 • kuhinjski ostanki hrane v kosih povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk ter privabljajo glodavce, zato jih je potrebno odlagati v ustrezen zabojnik za biološke odpadke ali kompostnik;
 • živalski odpadki se oddajajo na veterinarsko postajo; • tekstil (najlonske nogavice, krpe, robčki, gobice.) povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk in sodijo med mešane komunalne odpadke;
 • razna kemična sredstva (lepila za stenske obloge, topila, razredčila, sredstva za zaščito rastlin, čistila za čopiče, agresivna čistila (vsebujejo klor), WC-račke, čistila za cevi, sredstva za zatiranje škodljivcev) zastrupljajo odplake in razžirajo cevi in jih je potrebno oddajati na Zbirnem centru za odpadke Sevnica;
 • razna agresivna in draga čistila zastrupljajo odplake in mašijo cevovode, zato je najbolje uporabljati naravna čistila kot so alkoholni kis, soda bikarbona, citronska kislina, voda;
 • pesek za male živali je potrebno oddajati v zabojnik za mešane komunalne odpadke;
 • gradbeni odpadki, cement povzročajo zamašitve cevovodov, zato jih je potrebno oddajati na Zbirnem centru za odpadke Sevnica;
 • britvice povzročajo zamašitve in poškodbe cevovodov ter črpalk, možne so tudi poškodbe delavcev na kanalizaciji in čistilni napravi, zato jih je potrebno oddajati na Zbirnem centru za odpadke Sevnica.

Vse uporabnike pozivamo, da dosledno upoštevajo zgoraj navedena navodila in tako skupaj omogočimo, da bo čistilna naprava služila namenu, za katerega je bila zgrajena – varstvu ter ohranjanju našega skupnega bivalnega prostora!

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000