Kaj sme v odtok oziroma kanalizacijo?

Pomembno dejstvo, ki bistveno vpliva na delovanje čistilne naprave, je odnos uporabnikov in zavest, da je čistilna naprava živ sistem, katere delovanje je vezano na obstoj in delovanje mikroorganizmov, ki pa so precej občutljivi in razgrajajo organsko onesnaženje le v optimalnih pogojih delovanja.

Uporabnikom iz naselij Sevnica, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log, Gabrijele, Orehovo in Kompolje, ki so priključeni na javne kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, ter uporabnikom, ki imajo individualne čistilne naprave, podajamo tabelo s snovmi, ki jih ne smejo splakovati ali zlivati v odtoke:

Snovi, ki jih ne smete splakovati ali zlivati v odtoke oz. kanalizacijo:Kaj lahko povzročijo? Kje jih je varno shranjevati?
 Olja in drugi naftni derivati Nastajanje oblog in zamašitev cevovodov, strup za čistilno napravo Zbirna mesta
 Jedilno olje Nastajanje oblog in zamašitev cevovodov, strup za čistilno napravo Zbirna mesta
 Higienski vložki Zamašitev cevovodov Smetnjak
 Ostanki hrane Zamašitev cevovodov, privabljajo podgane Smetnjak
 Lepilo za stenske obloge Zamašitev cevovodov Zbirna mesta
 Tekstil (npr. najlonske nogavice, krpe, robčki itd.) Zamašitev cevovodov in črpalk Zbirališče za stara oblačila, smetnjak
 Topila, razredčila Zastrupljajo odplake Zbirna mesta
 Pesek za ptice in mačja stranišča Zastrupljajo odplake, zamašitev cevovodov Zbirna mesta
 Osvežilniki za straniščno školjko Nastajanje oblog ali zamašitev cevovodov, zastrupljajo odplake Ne uporabljajte jih
Plenice Zamašitev cevovodov in črpalk Smetnjak
Voda, zmešana s cementom Zamašitev cevovodov Zbirna mesta za gradbene odpadke
Sredstva za zaščito rastlin Zastrupljajo odplake Zbirna mesta
Čistila za čopiče Zastrupljajo odplake Zbirna mesta
Čistila (agresivna čistila, ki vsebujejo klor, WC-račke, itd.) Zastrupljajo odplake Zbirna mesta
Britvice Zamašitev cevovodov in poškodbe cevovodov, možne poškodbe delavcev na kanalizaciji in čistilni napravi Smetnjak
Čistila za cevi Razžirajo cevi Zbirna mesta
Sredstva za zatiranje škodljivcev Zastrupljajo odplake Zbirna mesta
Grobi organski delci (kože živali, kosti, strdki krvi itd.) Zamašitev cevovodov in črpalk Smetnjak

Vse uporabnike pozivamo, da dosledno upoštevajo zgoraj navedena navodila in tako skupaj omogočimo, da bo čistilna naprava služila namenu, za katerega je bila zgrajena – varstvu ter ohranjanju našega skupnega bivalnega prostora!

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica