Izvedba kanalizacijskih priključkov

Nazaj

Neposredna priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena. Zakonodaja nalaga obvezo, da se morajo obstoječe greznice na območjih, kjer je javna kanalizacija, odstraniti in se narediti direktne prevezave na javno kanalizacijsko omrežje.

Postopek izvedbe kanalizacijskega priključka je sledeč:

  • uporabnik na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica vloži vlogo za priključitev na javno kanalizacijo
  • upravljavec na terenu določi mesto priključitve na javno kanalizacijo ;
  • upravljavec izda mnenje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
  • priključitev  se lahko izvede le ob izpolnitvi pogojev iz mnenja za priključitev s strani upravljavca javne kanalizacije (ponudba Komunale d.o.o. Sevnica) oz s strani pooblaščenega izvajalca gradbenih del. V tem primeru mora uporabnik
  • upravljavca obvestiti o izvedbi kanalizacijskega priključka in mu omogočiti nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka;
  • upravljavec po priključitvi  vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo oz. izjavo o ustrezni priključitvi;
  • ob postopku priključitve na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s ČN, in opustitvi obstoječo greznico je zaželeno obstoječo  greznico očistiti in jo uporabiti kot zbiralnik padavinskih voda.
  • padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali ponikati v tla oz jo na območju, kjer je zgrajena meteorna kanalizacije, odvajati v to kanalizacijo.

Za naročila zgoraj navedenih storitev in dodatne informacije glede priključitve na javno kanalizacijo smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710 (Urška Jamšek).

Datoteke

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000