Zgodovina

Nazaj

Ustanovitev podjetja in kratka vsebina

Leta 1952 je bil na osnovi Zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, mesta in občine, Sevnici dodeljen status mestne občine, kar pomeni, da je Sevnica iz dotedanjega trga postala mesto. Ponovna ustanovitev občine je Sevnici prinesla več pristojnosti v urejanju zadev lokalnega pomena. 30. maja 1952 je takratni ljudski odbor sprejel predlog o ustanovitvi komunalne uprave Sevnica. Leta 1954 sledi reorganizacija na področju komunalnih dejavnosti. Ustanovljen je bil samostojni finančni zavod »Komunala« Sevnica. 1. februarja 1958 se je zavod »Komunala« Sevnica preimenoval v Komunalno podjetje »Komunala« Sevnica, s sedežem na Žagi v Boštanju. Podjetje je izvajalo poleg komunalnih še druge, nekomunalne dejavnosti in zato je v letu 1960 prišlo do delitve podjetja, ko so se komunalne dejavnosti prenesle na Stanovanjsko skupnost Sevnica, sprva s sedežem na Kvedrovi cesti (današnji Spar), kasneje v Gasilskem domu Sevnica. V začetku leta 1961 je začela ustanavljati servise: frizerski salon, obrat družbene prehrane, pralnico, servis za izposojanje gospodinjskih strojev, kasneje pa je prevzela tudi komunalne dejavnosti. V prvi polovici leta 1962 je bilo upravljanje sevniškega vodovoda s stanovanjske skupnosti preneseno na Gradbeno podjetje »Marok«. Podjetje je šlo v likvidacijo leta 1962. V letu 1964 je sevniška stanovanjska skupnost prerasla v Krajevno skupnost Sevnica. Ponovno je do spremembe podjetja prišlo leta 1965, ko je bil v register gospodarskih organizacija vpisan Obrtni servis Sevnica, na katerega je prenesla vse servise in delavnice krajevne skupnosti. Januarja 1966 se je Obrtni servis Sevnica priključil h Komunalnemu stanovanjskemu podjetju Sevnica, ki ga je dne 24.12.1965 ustanovila Skupščina občine Sevnica.

Ob prvem vpisu podjetja v register februarja 1966 so bile opredeljene predvsem stanovanjske dejavnosti. S pripojitvijo Obrtnega servisa leta 1966 je Komunalno stanovanjsko podjetje pričelo opravljati še dejavnosti tega podjetja. Med letoma 1972 in 1974 je bila zgrajena poslovno-stanovanjska stavba, v kateri je danes sedež Komunale Sevnica.

Ponovno prelomnico v zgodovini Komunale je v letu 1976 pomenila ustanovitev Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Sevnica, ki je postopoma pričela prevzemati dela stanovanjskega gospodarstva od Komunalno stanovanjskega podjetja Sevnica. Sčasoma se je ta dejavnost izločila iz dejavnosti podjetja, kar je imelo v letu 1980 za posledico preimenovanje podjetja v Komunalo Sevnica p.o.. V letu 1994 se je Komunala Sevnica preoblikovala v javno podjetje Komunala Sevnica, družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, skrajšano ime Komunala d.o.o. Sevnica, katere 100% lastnik je Občina Sevnica. Pod tem imenom posluje še danes.  

komunala-spredaj0536FF53-8AB0-877F-9656-C84E47514C62.jpg
komunala-zadajF0117453-6B29-EE44-8F79-127BA34984B0.jpg
  • 1952–1954 Komunalna uprava Sevnica
  • 1954–1958 Zavod Komunala Sevnica
  • 1958–1961 Komunalno podjetje Komunala Sevnica
  • 1960–1964 Stanovanjska skupnost Sevnica
  • 1964–1964 Krajevna skupnost Sevnica
  • 1964–1965 Obrtni servis Sevnica
  • 1965–1980 Komunalno stanovanjsko podjetje Sevnica
  • 1980–1994 Komunala Sevnica p.o.
  • 1994– Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 
obnovljena_ps_komunala2F5BFB8F-00C6-7025-A427-B8C34EBBEFD7.jpg
obnovljena_ps_komunala_2BE188F23-14A0-D9A9-5EBB-9E11D5B1B180.jpg

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000