Postopek pridobitve vodovodnega priključka

Za nov priključek ali spremembo obstoječega je najprej potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v Občini Sevnica Komunala d.o.o. Sevnica), ki se izda na podlagi vložene vloge za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.

Postopek:

  • Izdaja soglasja za priključitev (sedež Komunale d.o.o. Sevnica).
  • Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku (komunalni prispevek z odločbo odmeri Občina Sevnica).
  • Nato se na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica poda vloga za izvedbo priključka.
  • Po prejeti vlogi se opravi ogled terena, kjer je prisotna tudi stranka, da se določi prostor postavitve vodomernega jaška in števca in izdela ponudba za izvedbo storitev.
  • Stranka s podpisom potrdi izdelano ponudbo.
  • Komunala d.o.o. Sevnica na osnovi delovnega naloga izvede montažna dela za vodovodni priključek. Zemeljska in gradbena dela (izkop) se izvedejo v dogovoru s stranko.

Po priključitvi objekta (z vgradnjo vodomera) Komunala d.o.o. Sevnica vsako novo odjemno mesto in vse spremembe na odjemnih mestih evidentira v svojem informacijskem sistemu. Novi uporabniki avtomatično pričnejo dobivati mesečne račune za obračun distribuirane vode.

Na vodooskrbnih območjih na novo zgrajenega javnega vodovoda so se uporabniki na ta javni vodovod dolžni priključiti najkasneje v roku 6 mesecev. Ob priključitvi objekta, ki je predhodno priključen na zasebni vodovod, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire od vode iz javnega vodovoda. 

Kontakti

Polona Sirk
vodja vodooskrbe

07 81 64 724
051 616 796

Boštjan Ostrovršnik
Popis vodomerov
031 374 410

Marjan Hribar
skupinovodja v tržni dejavnosti

07 81 64 729
031 679 198

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00