Postopek pridobitve vodovodnega priključka

Nazaj

Za nov priključek ali spremembo obstoječega je najprej potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v Občini Sevnica Komunala d.o.o. Sevnica), ki se izda na podlagi vložene vloge za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.

Postopek:

  • Izdaja soglasja za priključitev (sedež Komunale d.o.o. Sevnica).
  • Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku (komunalni prispevek z odločbo odmeri Občina Sevnica).
  • Nato se na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica poda vloga za izvedbo priključka.
  • Po prejeti vlogi se opravi ogled terena, kjer je prisotna tudi stranka, da se določi prostor postavitve vodomernega jaška in števca in izdela ponudba za izvedbo storitev.
  • Stranka s podpisom potrdi izdelano ponudbo.
  • Komunala d.o.o. Sevnica na osnovi delovnega naloga izvede montažna dela za vodovodni priključek. Zemeljska in gradbena dela (izkop) se izvedejo v dogovoru s stranko.

Po priključitvi objekta (z vgradnjo vodomera) Komunala d.o.o. Sevnica vsako novo odjemno mesto in vse spremembe na odjemnih mestih evidentira v svojem informacijskem sistemu. Novi uporabniki avtomatično pričnejo dobivati mesečne račune za obračun distribuirane vode.

Na vodooskrbnih območjih na novo zgrajenega javnega vodovoda so se uporabniki na ta javni vodovod dolžni priključiti najkasneje v roku 6 mesecev. Ob priključitvi objekta, ki je predhodno priključen na zasebni vodovod, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire od vode iz javnega vodovoda. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000