JV Vrh pri Boštanju

Nazaj

Število priključkov Število osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
8921387 238

Sistem JV Vrh pri Boštanju je bil zgrajen leta 1976 in se je skozi ves čas obnavljal. Sistem zajema vodni vir, zajetje Grahovica I s črpališčem, vodohran Koprivnica s črpališčem, vodohran Topolovec s hidroforno postajo, vodohran Dule, razbremenilnik Hrib in vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v dolžini okoli 7 000 m. Vgrajene cevi so iz PVC materiala, cevi med zajetjem in VH Koprivnica so litoželezne. Za zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščen 1 hidrant. 

V sistem se dovaja voda samo iz vodnih virov vodovoda Boštanj, prvotni vodni vir vodovoda Vrh - Grahovica I, je v rezervi, saj ne omogoča zadostnih količin pitne vode za varno vodooskrbo. 

Sistem oskrbuje 138 prebivalcev preko 89 hišnih priključkov. V letu 2023 je bilo na sistemu prodano 6 644 m3 vode (samo gospodinjstva), kar na osebo znaša 4,0 m3/osebo/mesec. V te količine so všteti še uporabniki vodovoda Apnenik (25 oseb, 18 priključkov za gospodinjstva, vikende, zidanice) in Kompolje (2 enoti v pridobitni dejavnosti). 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000