Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

Nazaj

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je eden od partnerjev pri projektu TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE.

Projekt s povezovanjem naravne in kulturne dediščine območja Lisce in s sodelovanjem lokalnih ponudnikov razvija osnove za turističen produkt, namenjen tako lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Gradi prepoznavno destinacijo, krepi socialni kapital okolja, izobražuje o priložnostih sonaravnega razvoja, ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj lokalnih potencialov.

V sklopu projekta bodo izdelane označitve v naravi obstoječih poti v učno Jurkovo pešpot, urejene zunanje površine na Lisci, izveden nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, tudi aktivnosti za zdrav življenjski prostor z vključevanjem javnosti.

Projekt bo vodila Občina Sevnica, poleg Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pa so partnerji tudi: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Čebelarsko društvo sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Operacija v skupni višini 151.534,93 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98 evrov. Zaključek operacije je predviden do oktobra 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000