Cilji operacije

Nazaj

Izboljšati ozaveščenost o pomenu zdravega odnosa do narave in krepitve zdravja: Promocija narave in ohranjanja narave je razvojna priložnost. Krepitev socialnega kapitala okolja, preko izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino. Vzgoja in razvoj kompetenc preko dogodkov na Lisci in tehničnih dni pri sodelujočih posavskih OŠ zagotavljajo dolgoročno usmerjenost v trajnostni razvoj in v kombinaciji z učnimi programi krepijo potencial za socialne inovacije v okolju.

Izboljšati uporabnost in dostopnost površin in prostorov ter dostopnost izobraževalnih vsebin v povezavi z naravo za učence, ki bodo koristne tudi v rekreativne in turistične namene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve vseživljenjskega učenja z označitvijo, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot in zunanjih površin ter z nakupom tehnične opreme za učne namene na Lisci. Izboljšati pogoje za uporabnost in dostopnost površin, ki bodo namenjene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve zdravja z gibanjem v naravi ter varovanja okolja z ureditvijo parkirišča, košev za ločeno zbiranje odpadkov, zasaditvijo dreves in postavitvijo informativne table v Bistrici ob Sotli.

Omogočiti boljše pogoje čebelam s postavitvijo čebelnjaka in s tem poskrbeti za večjo ravnovesje v naravnem okolju.

Omogočiti primerljivost med proizvajalci medu: Vzpostaviti pogoje za strokovno presojo kakovosti medu, ki bo lokalnim proizvajalcem aktivno pomagala izboljšati kakovost in prepoznavnost medu s poreklom, tradicijo in najpomembnejše za sodobni razvoj produktov – zgodbo.

Z zavestjo do razvoja: Z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, bomo ljudem predstavili praktične koristi, ki so posledica odgovornega ravnanja s hrano v celotnem njenem življenjskem ciklu. Na ta način želimo krepiti socialno kohezijo okolja, razvijati inovativne projekte izmenjav, ponovne uporabe/predelave odpadkov hrane in s tem dvigovati kulturo in identiteto okolja.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000