Sanacija bazenske školjke

Nazaj

Sevniški bazen je bil zgrajen leta 1985. Prenova sevniškega bazena je bila po več kot tridesetih letih obratovanja nujna. Cilj te obsežne in izvedbeno zahtevne investicije je poleg vsestranskega zadovoljstva občankam in občanom omogočiti tudi koriščenje prostora za preživljanje prostega časa, druženje in rekreacijo v poletnih mesecih na način, ki je varen in ki ustreza higienskim in drugim predpisanim standardom.

Bazen Sevnica predstavlja pomemben del športne in prostočasne infrastrukture v sevniški občini. Občina Sevnica je po sprejemu proračuna za leto 2019 pričela s postopki izbora izvajalca za načrtovano obnovo. Izbran izvajalec, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, je z obnovitvenimi deli pričel v mesecu marcu.

Na olimpijskem in otroškem bazenu je bila odstranjena dotrajana PVC folija in celotni prelivni rob školjke, ki ni več ustrezal predpisanim standardom. Izveden je bil nov prelivni kanal z vgradnjo prefabriciranih betonskih kanalet ter novih bazenskih rešetk. Obe bazenski školjki sta bili temeljito očiščeni, sanirane so bile tudi poškodbe na betonskem delu obeh školjk in na kompenzacijskem bazenu. Olimpijski bazen je bil prekrit s 1.500 kvadratnimi metri, otroški pa s 110 kvadratnimi metri nove PVC folije. Nova folija je sive barve, kar v sončnem vremenu bazenski vodi daje prav poseben odtenek modre.

V celoti so bile odstranjene betonske plošče obstoječe kinete ter vsa dosedanja cevna inštalacija v kineti. Izkopani so bili novi jaški za nove cevovode okoli obeh školjk ter nov jašek za strojnico masažne črpalke. V drugi fazi prenove je namreč načrtovana tudi vgradnja vratne masaže (t.i. labodji vrat). Nove cevi so preko kompenzacijskega jaška povezane na obstoječo strojnico. Okoli obeh bazenov so položene nove betonske plošče.

Bazenska tehnika je v celoti nova. Zamenjana je bila torej tlačna in prelivna instalacija, poleg tega pa so bile vgrajene še nove šobe za dovod vode, narejena nova cevna povezava talnega odvzema vode in nova cevna povezava odvzema vzorcev vode. Olimpijski bazen ima tudi nove stenske reflektorje za razsvetljavo vode in kot že navedeno nove prelivne kanale z novimi bazenskimi rešetkami.

Prva faza obnove, to je obnova obeh bazenskih školjk in zamenjava celotne bazenske tehnike, je končana. Obnovljen sevniški bazen obiskovalcem zagotavlja dodatno varnost pri uporabi bazena ter dviguje higienske ter kakovostne standarde pri kopanju.

(Vir: Občina Sevnica)

bazen-6D5FAE0D5-E6FD-693C-D741-53B1F8882972.jpg
bazen-7C4C5173A-0620-85EB-D3D9-4C21B9EE1910.jpg
bazen-9BCFB90F5-FB94-40E7-171A-C0AAF8E8A994.jpg
bazen-13DEEE6BD4-8BDE-D3DD-C22F-E3D12318CEC6.jpg
bazen-19E09015E-6272-17FA-CDB8-F9AD8BE3FB7C.jpg
bazen-24A25FD16-1A19-7774-38EC-0219F3659D7E.jpg
bazen-24D16A1D24-7E19-4C56-489F-714CF6185E17.jpg
bazen-28E64215E4-924E-1D11-25C2-2869B82CCB5A.jpg
bazen-31E6B5DBA9-DD28-0EEC-5E19-F50B154097F6.jpg
bazen-32F2E87513-B65F-C473-BCE4-E29FA82D679F.jpg
bazen-35E916CEE-44C9-17E9-8325-A0FADFA4053E.jpg
bazen-40C53E400-E7E8-9D22-EB31-A3AEE44AB3BF.jpg
bazen-114DF6CC7C-2D50-2910-9AB6-9B64C664482D.jpg
bazen-125C04C05E-AB07-DF53-7FF2-B4A703C11F30.jpg
bazen-218D83F006-08DB-0297-08F3-A25F3E64BDB1.jpg
bazen-226D051AB8-DE16-34D1-5BAC-8CE35C3EABA9.jpg
bazen-251DFC3B65-01F0-2009-5771-B68925C38C23.jpg
bazen-269A411BC4-1F1D-6AD0-7BB3-A9B40C514B2F.jpg
bazen-277B768B8E-2FAC-DE0A-281F-8E7987B38EA1.jpg
bazen-290D330D6E-B8D5-BA23-DA3C-639B07EE8C75.jpg
bazen-336F298648-A7B7-2709-0814-B85F7604AA83.jpg
bazen-340E684283-12A2-0496-C876-A84A4192F6C7.jpg
bazen-829D73556-D1FB-1FA8-1CAE-E3015F095461.jpg
bazen-1416B8AAC3-651C-4AC9-E5FF-4ECD0466B48A.jpg
bazen-1588BCDCA0-2B4F-5A80-7DCA-90718887CF5D.jpg
bazen-1974C7E257-9135-9EC4-A574-88C27BFE8D9C.jpg
bazen-2323C37AB9-1CF6-B7D9-8319-9A3584359733.jpg
bazen-52143FF29-35C8-D7AF-9DC8-0FF99F890839 (1).jpg
bazen-206747DFBE-FD2A-04B2-2CBC-5934824A20AF.jpg
bazen-1626865CF6-AB90-9425-8F0C-E4410A083B02.jpg
bazen-1753915DDF-2C19-15BE-6E26-E94DD6349A77.jpg
bazen-10352728BE-A6EA-0133-F2F6-2CF15E13DA0F.jpg
bazen-183252138D-6E5C-D3E1-D61F-9E0D39A097BC.jpg

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000