Kanalizacijski sistemi

Nazaj

Na območju Občine Sevnica je izvajalec javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalec javne službe upravlja kanalizacijski sistem Sevnica-Boštanj, kanalizacijski sistem Gabrijele, kanalizacijski sistem Orehovo in kanalizacijski sistem Kompolje.

V spodnji tabeli je prikazano število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ločeno po posameznih kanalizacijskih sistemih:

Št.Kanalizacijski sistemŠt. osebŠt. priključkov
   GospodinjstvaGospodarstvo, javne ustanove
1.Sevnica 14 191     1059211
2.Boštanj 21 085       326  39
3.Gabrijele   131         39-
4.Kompolje     59         16-
5.Orehovo     48         26-
6.Dolnje Brezovo     6220-
 SKUPAJ5 576    1 486250
Opomba:1 - v kanalizacijski sistem vključene količine in priključki Lisca2 - pod kanalizacijski sistem Boštanj so vključena naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna in Log

Tekom leta 2014 in 2015 so se izvajala dela za priključitev uporabnikov v naselju Orehovo in urejala dokumentacija za priključitev na novozgrajeni kanalizacijski sistem Orehovo. Priključitve so še v teku.

Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 1736 kanalizacijskih priključkov (iz gospodinjstev in gospodarstva, javnih ustanov), kar pomeni, da je odvajanje odpadnih voda preko kanalizacije urejeno pri 5576 osebah v Občini Sevnica.

Kontakti

Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi
Kanalizacijski sistemi

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000