Kanalizacija Boštanj

Nazaj

Dolžina obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema je okoli 7,2 km. Obstoječ sistem se priključi na novozgrajeni primarni kolektor B v dolžini cca 2 km (mešan sistem), ki vodi do primarnega kolektorja A na sevniški strani reke Save. V sklopu projekta Sekundarna kanalizacija – 3. sklop je bilo dodatno zgrajenega cca 1,7 km mešanega kanalizacijskega sistema in cca 150 m ločenega fekalnega kanala. Sistem kanalizacije v Boštanju vodi do Centralne čistilne naprave Sevnica.

Na trasi pa kanalizacija sestoji iz naslednjih RBDV-jev ter črpališč:

  • RBDV : RBDV D5, RBDV D6, RBDV D7, RBDV D8
  • Črpališč: Č2, Č3, Č4

V sklopu projekta Sekundarna kanalizacija Sevnica-Boštanj sta bila zgrajena še dva črpališča (Drožanjska in Taborniška ulica) ter razbremenilnik (Prvomajska ulica).

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000