Kanalizacija Sevnica

Nazaj

Vključuje okvirno 40 km obstoječega mešanega sistema, ki se navezuje na primarni kolektor A ter sekundarne kolektorje A3, A5, A4, A0, v skupni dolžini cca 7,6 km kanalizacije (mešan sistem). Po Florjanski ulici in Drožanjski cesti so bili izvedeni ločeni fekalni kanali (A2, A2.1, A1, A1.2), v dolžini cca 2,6 km kanalizacije (ločen fekalni kanal). V sklopu projekta Sekundarna kanalizacije Sevnica – 1.sklop se je na Drožanjski cesti in po Florjanski ulici naknadno izvedlo cca 2,6 km kanalizacije (ločen fekalni kanal) in cca 1,6 km kanalizacije (kanal za odvodnjavanje meteornih vod).

Tako so bili po Florjanski ulici  in Drožanjski cesti izvedeni ločeni fekalni kanali v dolžini cca 5,2 km in meteorni kanali v dolžini cca 1,6 km kanalizacije. Javni kanalizacijski sistem se zaključuje s Centralno čistilno napravo, ki je na Logu. Ob reki Savi vzporedno vodi novozgrajeni javni kanal (precejšnjih globin), to je primarni kolektor A z vmesnimi kanalizacijskimi objekti, ki so vključeni v zadrževanje in razbremenjevanje dežnih odpadnih voda, in tako ščitijo čistilno napravo pred hidravlično preobremenitvijo v deževnih obdobjih.

Ti kanalizacijski objekti v Sevnici so štirje: 

 • Razbremenilni bazeni dežnih vod (RBDV): RBDV L1, RBDV L2, RBDV L3, RBDV L4
 • Črpališča: Č1

Kontakti1

 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • DPP - Modri
 • Excellent SME Slovenia
 • Občina Sevnica
 • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000