Stopite v stik

Seznam kontaktov po področjih

Uprava

Oskrba s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Konferenčna dvorana

Pogrebne in pokopališke storitve

Vzdrževanje občinskih cest

Javna razsvetljava

Ravnanje z odpadki

Urejanje javnih površin

Tržne dejavnosti