Tržne dejavnosti

Tržno dejavnost izvajamo v podjetju kot podporo osnovnim dejavnostim, v okviru  upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo v občini Sevnica

Občina Sevnica je v obdobju evropske finančne perspektive 2007-2013, med drugim uspešno realizirala več investicij s področja vodooskrbe ter gradenj kanalizacij in čistilnih naprav. Z investicijami na področju vodooskrbe, je zagotovljeno medsebojno povezovanje javnih vodovodnih sistemov,  s ciljem zagotavljanja dodatnih količin pitne vode, večje stabilnosti vodooskrbe ter omogočeno priključevanje uporabnikov na javne vodovodne sisteme (Ureditev vodovodov v občini Sevnica, Rehabilitacija vodovodnih sistemov v Občini Sevnica…).

Realizirane investicije s področja kanalizacij in čistilnih naprav zajemajo predvsem izgradnjo 10,2 km primarnih kolektorjev kanalizacij v Sevnici in Boštanju s centralno čistilno napravo na Logu ter 8 zadrževalnih in razbremenilnih bazenov. Obnova in širitev kanalizacijskega omrežja v Sevnici in Boštanju je bila izvedena v sklopu projekta »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju«. Kanalizacija in ČN Orehovo je realiziran projekt, ki delno zapolnjuje obveznosti občine, katere izhajajo iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Investicije, ki so bile izvedene v  obdobju 2007-2013 s področja vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja so povečale vrednost infrastrukture v upravljanju in hkrati najema na 27.3 MIO eur. Pri večini  od navedenih investicij je podjetje sodelovalo kot glavni izvajalec, podizvajalec oz. koordinator investicije. Investicijski ciklus vlaganj v komunalno infrastrukturo je v podjetju pomenilo tudi več prihodkov na strani tržnih dejavnosti.

Cilji podjetja je slediti  srednjeročnim in dolgoročnim ciljem  podjetja, kar pomeni nadaljevanje postopne operativne reorganizacije podjetja, s čimer se zagotavlja pristop in sposobnost celovitega vodenja investicijskih  procesov ter z njimi povezanega vodenja projektov. Med sledenje sodijo predvsem storitve projektiranja (izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije na vseh nivojih), izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na oz. v infrastrukturo obveznih gospodarskih javnih služb, odgovorno vodenje del ter nadzor nad investicijami.

Kontakti

Mitja Udovč
direktor

07 81 64 700
041 602 325

Projekt Varuj o(ko)lje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00