Organizacija

Nazaj

V letu 2020 je bil sprejet akt o organizaciji podjetja, katerega namen je zagotoviti pogoje za učinkovito notranjo organizacijo in racionalizacijo izvajanja komunalnih dejavnosti v občini Sevnica.

Na osnovi sprejete sistemizacije delovnih mest se zagotavlja:

 • učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
 • učinkovito notranje in zunanje komuniciranje,
 • jasne pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih,
 • racionalna delitev dela, vodenje dela ter koordinacija in nadzor nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
 • polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
 • uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov z namenom zmanjševanja napak in drugih pomanjkljivosti v procesu dela.

Delovanje podjetja je organizirano v 5 enotah:

 1. Obvezne gospodarske javne službe
 2. Neobvezne/izbirne gospodarske javne službe
 3. Druge dejavnosti komunalnega značaja
 4. Splošne in kadrovske zadeve
 5. Finance in računovodstvo

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je naslednje:

 • število zaposlenih 65
 • povprečno število zaposlenih na podlagi stanja 66,67
 • povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 65,83

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000